Nowości
Ceramika chodzieska w prywatnych zbiorach
DOFA Dolnośląski Festiwal Architektury 30 09 07 10 wystawy konkursowe wystawy problemowe otwarte miasto projekcje konfrontacje przestrzeń publikacje
Louise Bourgeois Imaginary conversations Louise Bourgeois Imaginaere samtaler
NO! and the Conformists faces of Soviet art of 50s to 80s NET! i konformisty obrazy sovetskogo iskusstva 50 h do 80 h godov Nie! i konformiści oblicza sztuki radzieckiej lat 50 do 80
Gulacsy the prince of Na'Conxypan
 
Modernizm i PRL
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Dizajn tamtych czasów