New items
Florencja od Dantego do Galileusza
Listy do Anny Z 3
Idos & rivals artistic competition in antiquity and the early modern era Kunsthistorisches Museum Vienna 20 September 2022 8 January 2023
Aleja w krajobrazie miasta charakterystyka formy i rozwój na terenie Krakowa
Magdalena Abakanowicz
 
Modernizm i PRL
Socrealizmy i modernizacje
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Emilia meble muzeum modernizm
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
 
Most often loaned books in the library