Nowości
Antyk w polskiej sztuce i kulturze artystycznej końca XVIII i w XIX wieku Antiquity in Polish art and artistic culture of the end of the 18th and the 19th centuries
Wojna o Picassa jak sztuka nowoczesna trafiła do Ameryki
Akademia Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie 1818 Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow 1818
Zamki w Polsce u progu nowych czasów transformacje i fundacje w XV w
Związani z Sanokiem i powstaniem styczniowym w 160 rocznicę insurekcji 1863
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Zygmunt Waliszewski
Kartuli gemos memkvidreoba Heritage of Georgian taste
Niko Pirosmanaszvili 1862 1918 katalog wystawy Muzeum Narodowe w Warszawie październik 1968
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Podróż na Wschód The journey to the East
 
Modernizm i PRL
Moda Polska Warszawa
Socrealizm w malarstwie polskim
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Olbrzymki kobiety i socrealizm
W powojennej Polsce 1945 1948