New items
Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny
Sztuka współpracy studium grup artystycznych w czasach PRL
Spotkanie przy stole Barbara Maria Woźniak A meeting at the table
Robert Guinan Chicago en marge du reve americain Chicago on the fringe of the American dream
Hantai Klee and other abstractions
 
Modernizm i PRL
Socrealizm w malarstwie polskim
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Socrealizmy i modernizacje
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
 
Most often loaned books in the library