New items
Sveriges lansmuseer The regional museums of Sweden
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia Seismograph of the acceleration age
Krośnieńskie Huty Szkła Krosno
Prezentacja prac konserwatorskich i działań prewencyjnych zrealizowanych w ramach projektu Przeszłość Przyszłości Remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji konferencja naukowa
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia przewodnik po wystawie Seismograph of the acceleration age exhibition guidebook
 
Modernizm i PRL
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Socrealizmy i modernizacje
To nie są moje wielbłądy o modzie w PRL
W powojennej Polsce 1945 1948
 
Most often loaned books in the library