New items
Grafiki więźniów politycznych 1981 1986
Tiepolo und das Kostum Konstruktion von Geschichte im Historienbild
Hiroshige 2023
Archeolodzy polscy wobec nazizmu i stalinizmu
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 
Modernizm i PRL
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Modernizm socrealizm socmodernizm postmodernizm przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku
Socrealizmy i modernizacje
 
Most often loaned books in the library