Nowości
Biografie nie autoryzowane Biographies un authorized
Krakowskie silvae rerum szkice o ludziach
Art & catholicism in the Dutch Republic Kunst & Katholizismus in der niederlandischen Republik
Golden fleece art of Gera Izolda Melikishvili Tsitsino Mumladze Maia Nagladze David Okujava Ketevorgia
Eichstatt im Spannungsfeld der Kunstzentren die mittelalterlichen Kunstwerke des Domschatz und Diozesanmuseums Eichstatt
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Borys Romanowski polski malarz w Gruzji 1925 1947 Borys Romanowski a Polish painter in Georgia 1925 1947 wystawa w Muzeum Historycznym w Tbilisi
Niko Pirosmani
Lado Gudiasvili kiallitasa Magyar Nemzeti Galeria 1978 majus 4 junius 4
man in the panther skin heritage of manuscripts
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
 
Modernizm i PRL
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Życie codzienne w PRL
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 2 Eseje
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece