New items
Lines from East Asia Japanese and Chinese art on paper
Jak kwitnące drzewo Florencja średniowieczna i renesansowa
Idos & rivals artistic competition in antiquity and the early modern era Kunsthistorisches Museum Vienna 20 September 2022 8 January 2023
Prezentacja prac konserwatorskich i działań prewencyjnych zrealizowanych w ramach projektu Przeszłość Przyszłości Remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji konferencja naukowa
DOFA Dolnośląski Festiwal Architektury 30 09 07 10 wystawy konkursowe wystawy problemowe otwarte miasto projekcje konfrontacje przestrzeń publikacje
 
Modernizm i PRL
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Socrealizmy i modernizacje
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 2 Eseje