New items
Gulacsy the prince of Na'Conxypan
Między kolektywizmem a indywidualizmem awangarda japońska w latach 50 i 60 XX wieku Between collectivism and individualism Japanese avant garde in the 1950s and the 1960s
Gesichter auf Glas fruhe Sudsee Fotografien aus dem Museum Godeffroy
Grafiki więźniów politycznych 1981 1986
Ewa Kuryluk Ludzie z powietrza retrospektywa 1959 2002 instalacje fotografie rysunki obrazy Ewa Kuryluk Air people retrospective 1959 2002 installations photographs drawings paintings
 
Modernizm i PRL
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Socrealizmy i modernizacje
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
 
Most often loaned books in the library