Nowości
Zatem Najświętsza Maria Panna musi oglądać swoją sprofanowaną siedzibę Malbork między polityką a sacrum 1772 1856 T 2
Karnoprawna ochrona dziedzictwa kultury w Hiszpanii studium prawnoporównawcze
Mestsky chram sv Vavrince ve Vysokem Myte
Broń strzelecka powstania styczniowego w świetle interdyscyplinarnej analizy historycznej i archeologicznej
Archiwum do dziejów kultury ludowej Lasowiaków katalog zbiorów Muzeum Etnograficznego im F Kotuli w Rzeszowie
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
Rita Serengeti Rita Xac'aturiani
Borys Romanowski polski malarz w Gruzji 1925 1947 Borys Romanowski a Polish painter in Georgia 1925 1947 wystawa w Muzeum Historycznym w Tbilisi
Zygmunt Waliszewski
Dimitri Ermakov photographer and collector
 
Modernizm i PRL
Dizajn tamtych czasów
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Barbara Hoff
Modny PRL
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece