Nowości
Nakit iz Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu izlozba s povodom Muzej Mimara Zagreb 31 sijecnja 23 veljace 2014
Codzienne zmagania o nową zabawkę z dziejów kieleckich spółdzielni zabawkarskich
Na turne On Tour
Z Warszawy do Europy dzieje czterech pokoleń Jastrzębowskich
Przesyłam Ci swój cień
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Golden fleece art of Gera Izolda Melikishvili Tsitsino Mumladze Maia Nagladze David Okujava Ketevorgia
Henryka Justyńska Gruzja malarstwo Galeria Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Krakowie
Borys Romanowski polski malarz w Gruzji 1925 1947 Borys Romanowski a Polish painter in Georgia 1925 1947 wystawa w Muzeum Historycznym w Tbilisi
Zygmunt Waliszewski
Dawna Gruzja
 
Modernizm i PRL
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 1
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece