Nowości
Biografie nie autoryzowane Biographies un authorized
Karnoprawna ochrona dziedzictwa kultury w Hiszpanii studium prawnoporównawcze
Textus pictura musica średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot badań interdyscyplinarnych
Wawel biografia
Tadeusz Kurek polscy lekarze w świecie informator wystawy
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Niko Pirosmani 1862 1918
Gruzinskaa numizmatika
Henryk Hryniewski
Polscy malarze w Gruzji wystawa Tbilisi listopad 2001 Polish painters in Georgia exhibition November 2001
Zyga Waliszewski polski malarz w Gruzji 1907 1921 Zyga Waliszewski a Polish painter in Georgia 1907 21
 
Modernizm i PRL
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece