New items
Jerzy Panek rozmowa na dłuta i deski
Znajoma ze starszego Rynku Kleparskiego
Im Wandel der Zeit die Darstellung der Vier Jahreszeiten in der bildenden Kunst des 18 und fruhen 19 Jahrhunderts
Mitteldeutsche Bildhauer der Renaissance und des Fruhbarock
Ludowe stradivariusy katalog wystawy
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
O Zygmuncie Waliszewskim wspomnienia i listy
Vep'xvajeebi mxatvart'a ot'xi t'aoba The Vepkhvadzes four generations of artists
Sak'artwelos Pirweli Respublika The first Republic of Georgia
Henryka Justyńska Gruzja malarstwo Galeria Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Krakowie
 
Modernizm i PRL
Socrealizmy i modernizacje
W powojennej Polsce 1945 1948
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Modny PRL
 
Most often loaned books in the library