Nowości
Życie codzienne kobiet w 20 leciu międzywojennym na łamach Tygodnika Ilustrowanego informator
Aktualne wyzwania w ochronie dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Poselstwo RP w Bernie przemilczana historia
Krytyczne studia nad dziedzictwem pojęcia metody teorie i perspektywy
Eichstatt im Spannungsfeld der Kunstzentren die mittelalterlichen Kunstwerke des Domschatz und Diozesanmuseums Eichstatt
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Georgian clothing XVI XVIII cc
Niko Pirosmani
Dimitri Ermakov photographer and collector
Zygmunt Waliszewski
Living culture of the three writing systems of the Georgian alphabet
 
Modernizm i PRL
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Socrealizm w malarstwie polskim
Modny PRL
Socjalizm twórz wspólnotę twórz! polski plakat socrealistyczny 1949 1955 Muzeum im Stanisława Fischera w Bochni 27 10 2011 15 01 2012 r
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece