Nowości
Zamek Królewski w Nowym Sączu około 1300 1611
Archeolodzy polscy wobec nazizmu i stalinizmu
Wanda Czełkowska art is not rest
Złoty wiek Królestwa Węgier czasy Macieja Korwina A Magyar Kiralysag aranykora Corvin Matyas uralkodasa
Gesichter auf Glas fruhe Sudsee Fotografien aus dem Museum Godeffroy
 
Modernizm i PRL
Moda w rytmie epoki
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Modny PRL
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku