New items
Analytical chemistry for the study of paintings and the detection of forgeries
Prof Filutek 1948 1966
Hantai Klee and other abstractions
Ceramika chodzieska w prywatnych zbiorach
Szkice z dziejów dawnego Przemyśla i ziemi przemyskiej Cz 2
 
Modernizm i PRL
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Moda w rytmie epoki
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
 
Most often loaned books in the library