New items
Sztuka współpracy studium grup artystycznych w czasach PRL
NO! and the Conformists faces of Soviet art of 50s to 80s NET! i konformisty obrazy sovetskogo iskusstva 50 h do 80 h godov Nie! i konformiści oblicza sztuki radzieckiej lat 50 do 80
Słowo architekta opowieści o architekturze Polski Ludowej
new role for museum educators purpose approach and mindset
Archeolodzy polscy wobec nazizmu i stalinizmu
 
Modernizm i PRL
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku