Nowości
Cyprian Norwid katalog prac plastycznych Dział 2 T 7 2
Dwudziestolecie oblicza nowoczesności konferencja Muzeum Historii Polski Warszawa 18 19 listopada 2008 r
Listy do Anny Z 3
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Zanim powstał Wydział Rzeźby nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818 1939
 
Modernizm i PRL
Socrealizm w malarstwie polskim
Od modernizmu do metaświata
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece