Nowości
Krakowskim szlakiem Fryderyka Pautscha
Nie zabawki rzeźby Piotra Rogalińskiego
Lekcja malarstwa profesora Ballarina Wilhelm Ballarin 1894 1978
Musei e Collezioni nella Provincia di Udine percorsi di storia e arte Museums and collections in the Udine Province itineraries of history and art
W kręgu wileńskiego klasycyzmu Muzeum Narodowe w Warszawie grudzień 1999 styczeń 2000 Lietuvos Dailes Muziejus w Wilnie marzec maj 2000
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Dawna Gruzja
Sak'artwelos Pirweli Respublika The first Republic of Georgia
man in the panther skin heritage of manuscripts
Zygmunt Waliszewski
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
 
Modernizm i PRL
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Modny PRL
Socrealizm w malarstwie polskim
W powojennej Polsce 1945 1948
Moda w rytmie epoki
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece