Nowości
Zanim powstał Wydział Rzeźby nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818 1939
Hantai Klee and other abstractions
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Um 1500 Europa zur Zeit Albrecht Durers
Szkice z dziejów dawnego Przemyśla i ziemi przemyskiej Cz 2
 
Modernizm i PRL
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Socrealizm w malarstwie polskim
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece