Nowości
Z sobą i o sobie T 2
Turku Castle guide to the main castle
Niech szyją! współczesna polska rzeźba uszyta Let them weave! contemporary polish sewn sculpture
Design 32 najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2021 konkurs The best design diplomas from Academies of Fine Arts and Design 2021 competition
Bez iluzji Adam Korpak katalog wystawy Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius w Krakowie ul Jagiellońska 15 6 września 27 listopada 2022
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Polscy malarze w Gruzji wystawa Tbilisi listopad 2001 Polish painters in Georgia exhibition November 2001
Dimitri Ermakov photographer and collector
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
Merab Abramishvili
Khashuri Museums Union guide Khashuri Local Museum Kvishkheti Dimitri Kiphiani Museum Surami Lesia Ukrainka Museum
 
Modernizm i PRL
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
W powojennej Polsce 1945 1948
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 2 Eseje
Od modernizmu do metaświata
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece