New items
Kraków wczoraj i przedwczoraj
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Jak kwitnące drzewo Florencja średniowieczna i renesansowa
Grafiki więźniów politycznych 1981 1986
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia przewodnik po wystawie Seismograph of the acceleration age exhibition guidebook
 
Modernizm i PRL
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
To nie są moje wielbłądy o modzie w PRL
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
 
Most often loaned books in the library