New items
Złoty wiek Królestwa Węgier czasy Macieja Korwina A Magyar Kiralysag aranykora Corvin Matyas uralkodasa
Między kolektywizmem a indywidualizmem awangarda japońska w latach 50 i 60 XX wieku Between collectivism and individualism Japanese avant garde in the 1950s and the 1960s
Jak kwitnące drzewo Florencja średniowieczna i renesansowa
Sztuka Wiedeń Galicja i nie tylko Art Vienna Galicia and more T 1 Cz 2
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
 
Modernizm i PRL
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Socrealizmy i modernizacje
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Życie codzienne w PRL
 
Most often loaned books in the library