New items
Nakit iz Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu izlozba s povodom Muzej Mimara Zagreb 31 sijecnja 23 veljace 2014
Wawel biografia
Malva
Archiwum do dziejów kultury ludowej Lasowiaków katalog zbiorów Muzeum Etnograficznego im F Kotuli w Rzeszowie
Mennica koronna w Olkuszu 1579 1601
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Katalog sasanidskih monet Gruzii
Living culture of the three writing systems of the Georgian alphabet
Borys Romanowski Stare Tbilisi
Dawna Gruzja
Henryk Hryniewski
 
Modernizm i PRL
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Dizajn tamtych czasów
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 2 Eseje
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
 
Most often loaned books in the library