New items
August Zamoyski nie tylko z archiwum not just from the archives
Sztuka Wiedeń Galicja i nie tylko Art Vienna Galicia and more T 1 Cz 2
Ewa Kuryluk Ludzie z powietrza retrospektywa 1959 2002 instalacje fotografie rysunki obrazy Ewa Kuryluk Air people retrospective 1959 2002 installations photographs drawings paintings
Tadeusz Kantor wystawa stała
Społeczeństwo Przemyśla w XIV XVIII wieku T 1
 
Modernizm i PRL
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Barbara Hoff
Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
Socrealizm w malarstwie polskim
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
 
Most often loaned books in the library