New items
Zamek Królewski w Nowym Sączu około 1300 1611
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha bliżej niż myślisz
Wanda Czełkowska art is not rest
Tiepolo und das Kostum Konstruktion von Geschichte im Historienbild
Ceramika chodzieska w prywatnych zbiorach
 
Modernizm i PRL
W powojennej Polsce 1945 1948
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku