Nowości
Na drugim planie ukryte w ołtarzu Wita Stwosza Marta Bożyk
Aleja w krajobrazie miasta charakterystyka formy i rozwój na terenie Krakowa
Cyprian Norwid katalog prac plastycznych Dział 2 T 7 2
Sztuka współpracy studium grup artystycznych w czasach PRL
Analytical chemistry for the study of paintings and the detection of forgeries
 
Modernizm i PRL
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Barbara Hoff
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece