Nowości
Sztuka współpracy studium grup artystycznych w czasach PRL
500 lat dzwonu Zygmunta
Grafiki więźniów politycznych 1981 1986
Sny o Biblii litografie Marca Chagalla katalog wystawy 15 października 5 listopada 2023 roku Muzeum w Koszalinie
Ochrona zabytków historia doktryny systemy prawne
 
Modernizm i PRL
Dizajn tamtych czasów
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Życie codzienne w PRL
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece