New items
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia przewodnik po wystawie Seismograph of the acceleration age exhibition guidebook
Fashion draping techniques Vol 1 dresses collars drapes knots volumes sleeves
Archeolodzy polscy wobec nazizmu i stalinizmu
Strony rodzinne matki Chopina materiały do biografii Justyny z Krzyżanowskich Chopinowej
Um 1500 Europa zur Zeit Albrecht Durers
 
Modernizm i PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Modny PRL
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi