Nowości
Malarstwo Fryderyka Pautscha
Listy Fryderyka Bacciarellego do Króla Stanisława Augusta 1797 1798 Lettres de Frederic Bacciarelli au roi Stanislas Auguste 1797 1798
Konserwacja chorągwi hetmańskiej Iwana Mazepy z XVII wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie Restavracia get'manc'kogo prapora Ivana Mazepi z XVII stolitta v Nacional'nomu Muzei v Krakovi Conservation of Ivan Mazepa's hetman's banner from the 17th century at the National Museum in Krakow
Dzieje i skarby kościoła św Jakuba w Toruniu nowe rozpoznanie
Otwarta Pracownia Kraków 2000
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Polscy artyści w Gruzji Polish artists in Georgia
New collection of the Museum of Fine Arts 2021 2022
Khashuri Museums Union guide Khashuri Local Museum Kvishkheti Dimitri Kiphiani Museum Surami Lesia Ukrainka Museum
Henryka Justyńska Gruzja malarstwo Galeria Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Krakowie
Podróż na Wschód The journey to the East
 
Modernizm i PRL
Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
Życie codzienne w PRL
Socrealizm w malarstwie polskim
To nie są moje wielbłądy o modzie w PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic