Nowości
Malczewscy spotkanie artystów
Świat duchowej wyobraźni dewocyjne obrazy pochodzenia fabrycznego w zbiorach etnograficznych Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
Teatr żydowski w Gdańsku 1876 1968
Pasja życia
VI Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych katalog twórców
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Dimitri Ermakov photographer and collector
Merab Abramishvili
History and coin finds in Georgia Sasanian coin finds and hoards
Borys Romanowski polski malarz w Gruzji 1925 1947 Borys Romanowski a Polish painter in Georgia 1925 1947 wystawa w Muzeum Historycznym w Tbilisi
 
Modernizm i PRL
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Moda Polska Warszawa
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece