New items
Cricoteka informator
Tiepolo und das Kostum Konstruktion von Geschichte im Historienbild
Bardzo nam się podoba współczesna sztuka pytania
4 Międzynarodowa Wystawa Mała Forma Graficzna 13x18 Dialog warsztatu z cyfrą 4th International Exhibition Small Graphic Form 13x18 A dialogue of traditional workshop with the digit
Prezentacja prac konserwatorskich i działań prewencyjnych zrealizowanych w ramach projektu Przeszłość Przyszłości Remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji konferencja naukowa
 
Modernizm i PRL
Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
 
Most often loaned books in the library