Nowości
Sztuka nowożytna i nowoczesna
Ofenkachel kafel do pieca 1 marca 22 maja 2022 Muzeum Dialogu Kultur Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach
Tiepolo und das Kostum Konstruktion von Geschichte im Historienbild
AGH na ratunek Smoczej Jamie udział Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie w ratowaniu podziemnego zabytku 60 lat badań i doświadczeń zespołów naukowych AGH w zakresie kompleksowych prac badawczo zsz Mikoś Andrzej Szumiński Antoni Tajduś Jerzy Karczewski Beata Kwiatkabezpieczających Smoczą Jamę pod Zamkiem Królewskim na Wawelu
Magdalena Abakanowicz
 
Modernizm i PRL
Od modernizmu do metaświata
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Dizajn tamtych czasów
Moda w rytmie epoki
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece