Nowości
Gesichter auf Glas fruhe Sudsee Fotografien aus dem Museum Godeffroy
Grafiki więźniów politycznych 1981 1986
Prezentacja prac konserwatorskich i działań prewencyjnych zrealizowanych w ramach projektu Przeszłość Przyszłości Remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji konferencja naukowa
Analytical chemistry for the study of paintings and the detection of forgeries
August Zamoyski nie tylko z archiwum not just from the archives
 
Modernizm i PRL
Socrealizmy i modernizacje
Dizajn tamtych czasów
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 1