Nowości
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
Hasior poetyckość rzeczy
Magdalena Abakanowicz
Aleja w krajobrazie miasta charakterystyka formy i rozwój na terenie Krakowa
Handbook of natural fibres Vol 2
 
Modernizm i PRL
Moda w rytmie epoki
Od modernizmu do metaświata
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece