Nowości
Sny o Biblii litografie Marca Chagalla katalog wystawy 15 października 5 listopada 2023 roku Muzeum w Koszalinie
Strony rodzinne matki Chopina materiały do biografii Justyny z Krzyżanowskich Chopinowej
Ceramika chodzieska w prywatnych zbiorach
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha bliżej niż myślisz
Hiroshige 2023
 
Modernizm i PRL
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Modny PRL
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece