New items
Poselstwo RP w Bernie przemilczana historia
W kręgu wileńskiego klasycyzmu Muzeum Narodowe w Warszawie grudzień 1999 styczeń 2000 Lietuvos Dailes Muziejus w Wilnie marzec maj 2000
Stanisław Szukalski fotografista the photographist
museum as experience an email odyssey through artists' and collectors' museums
Dwurnik robotnik sztuki
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
man in the panther skin heritage of manuscripts
Polscy artyści w Gruzji Polish artists in Georgia
P'lorenskebi mravalerovani sak'artvelos xibli Florensky the charm of multinational Georgia
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
History and coin finds in Georgia late Roman and Byzantine hoards 4th 13th c
 
Modernizm i PRL
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Socrealizm w malarstwie polskim
Socrealizmy i modernizacje
Dizajn tamtych czasów