Nowości
Sztuka polska 7
Między kolektywizmem a indywidualizmem awangarda japońska w latach 50 i 60 XX wieku Between collectivism and individualism Japanese avant garde in the 1950s and the 1960s
Tiepolo und das Kostum Konstruktion von Geschichte im Historienbild
Magdalena Abakanowicz
Ikonografia mangi wpływ tradycji rodzimej i zachodnich twórców na wybranych japońskich artystów mangowych
 
Modernizm i PRL
Modny PRL
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Socrealizm w malarstwie polskim
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece