New items
Oblicza plakatu kolekcja Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego Many faces of the poster Irena Hochman and Tadeusz Mysłowski collection
Ofenkachel kafel do pieca 1 marca 22 maja 2022 Muzeum Dialogu Kultur Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach
Polityka publiczna wobec zabytków nieruchomych w Polsce doświadczenia reguły model
Kamil Kocurek
Grafiki więźniów politycznych 1981 1986
 
Modernizm i PRL
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Barbara Hoff
Socrealizm w malarstwie polskim
Dizajn tamtych czasów
 
Most often loaned books in the library