New items
Piękno zdeptane kult brzydoty
Flemish masters from Van Eyck to Bruegel
Conservation of books
Nie rzuca się kamieniami mieszkając w szklanym domu Wer im Glashaus sitzt sollte nicht mit Steinen werfen
Aus dem Schatten Kunstlerinnen vom 16 bis zum 18 Jahrhundert
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
man in the panther skin heritage of manuscripts
Niko Pirosmanashvili State Museum
Merab Abramishvili
Kartuli gemos memkvidreoba Heritage of Georgian taste
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
 
Modernizm i PRL
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Dizajn tamtych czasów
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Olbrzymki kobiety i socrealizm
 
Most often loaned books in the library