New items
Krośnieńskie Huty Szkła Krosno
Zamek Królewski w Nowym Sączu około 1300 1611
Gulacsy the prince of Na'Conxypan
500 lat dzwonu Zygmunta
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia Seismograph of the acceleration age
 
Modernizm i PRL
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Modernizm socrealizm socmodernizm postmodernizm przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
 
Most often loaned books in the library