Nowości
August Zamoyski nie tylko z archiwum not just from the archives
Hiroshige 2023
Um 1500 Europa zur Zeit Albrecht Durers
Oblicza plakatu kolekcja Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego Many faces of the poster Irena Hochman and Tadeusz Mysłowski collection
practical guide to costume mounting
 
Modernizm i PRL
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Dizajn tamtych czasów
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece