Nowości
Kraków wczoraj i przedwczoraj
Cyprian Norwid katalog prac plastycznych Dział 2 T 7 2
Cricoteka informator
Robert Guinan Chicago en marge du reve americain Chicago on the fringe of the American dream
Ikonografia mangi wpływ tradycji rodzimej i zachodnich twórców na wybranych japońskich artystów mangowych
 
Modernizm i PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Moda w rytmie epoki
Dizajn tamtych czasów
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece