New items
Mestsky chram sv Vavrince ve Vysokem Myte
Krakowskie silvae rerum szkice o ludziach
Kenya Hara japońskie projektowanie graficzne Laureat Nagrody im Jana Lenicy 2020 graphic design from Japan Laureate of the Jan Lenica Award 2020
Frantisek Schmoranz st a rod Schmoranzu ze Slatinan
Hugo van der Goes between pain and bliss
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Personal record of Niko Pirosmanashvili
King Erekle
Sak'artwelos Pirweli Respublika The first Republic of Georgia
Polscy malarze w Gruzji wystawa Tbilisi listopad 2001 Polish painters in Georgia exhibition November 2001
History and coin finds in Georgia Sasanian coin finds and hoards
 
Modernizm i PRL
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Życie codzienne w PRL
Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
 
Most often loaned books in the library