Nowości
Jan Dobkowski journey through the universe August 2022
Kościoły i kaplice na Wołyniu z obrazami Włodzimierza Sławosza Dębskiego
Portraiture in Old Poland
Historia jazdy polskiej
Tracing Wiener Werkstatte textiles Viennese textiles from the Cotsen Textile Traces Study Collection
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Dimitri Ermakov photographer and collector
History and coin finds in Georgia late Roman and Byzantine hoards 4th 13th c
Khashuri Museums Union guide Khashuri Local Museum Kvishkheti Dimitri Kiphiani Museum Surami Lesia Ukrainka Museum
Kartuli gemos memkvidreoba Heritage of Georgian taste
cultural heritage of Georgia 2016 2017
 
Modernizm i PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Dizajn tamtych czasów
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece