Nowości
Władysław Turowski Leć piosenko!
Na Kazimierzu i Żydzi Krakowa międzywojennego kalendarium
Boginie dziewice potworzyce leksykon kobiet w mitologii greckiej
Życie codzienne kobiet w 20 leciu międzywojennym na łamach Tygodnika Ilustrowanego informator
Karnoprawna ochrona dziedzictwa kultury w Hiszpanii studium prawnoporównawcze
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Georgian clothing XVI XVIII cc
Sak'artwelos Pirweli Respublika The first Republic of Georgia
Niko Pirosmanashvili State Museum
Borys Romanowski polski malarz w Gruzji 1925 1947 Borys Romanowski a Polish painter in Georgia 1925 1947 wystawa w Muzeum Historycznym w Tbilisi
King Erekle
 
Modernizm i PRL
W powojennej Polsce 1945 1948
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Socrealizm w malarstwie polskim
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece