New items
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Gesichter auf Glas fruhe Sudsee Fotografien aus dem Museum Godeffroy
Cyprian Norwid katalog prac plastycznych Dział 2 T 7 2
Archeolodzy polscy wobec nazizmu i stalinizmu
August Zamoyski nie tylko z archiwum not just from the archives
 
Modernizm i PRL
Modernizm socrealizm socmodernizm postmodernizm przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Modny PRL
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
 
Most often loaned books in the library