Nowości
Szkło z kolekcji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
Raport o stanie architektury drewnianej w Polsce
Textus pictura musica średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot badań interdyscyplinarnych
Radykalne projekty florenckiej grupy UFO w kontekście semiologii Umberta Eco
Maluj migiem! przewodnik po sztuce i kulturze Głuchych z obrazami Nancy Rourke
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Sak'artwelos Pirweli Respublika The first Republic of Georgia
Zygmunt Waliszewski
Vep'xvajeebi mxatvart'a ot'xi t'aoba The Vepkhvadzes four generations of artists
Niko Pirosmanashvili State Museum
 
Modernizm i PRL
Życie codzienne w PRL
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Futerał o urządzaniu mieszkań w PRL u
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece