New items
Prof Filutek 1985 2003
August Zamoyski nie tylko z archiwum not just from the archives
Ceramika chodzieska w prywatnych zbiorach
Tempus non edax rerum inicjatywy i fundacje artystyczne ks kanonika Michała Krassowskiego ok 1680 przed 1768
Nieodzowność konserwatyzmu pisma wybrane
 
Modernizm i PRL
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Modny PRL
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
 
Most often loaned books in the library