Nowości
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia przewodnik po wystawie Seismograph of the acceleration age exhibition guidebook
Polityka publiczna wobec zabytków nieruchomych w Polsce doświadczenia reguły model
Gulacsy the prince of Na'Conxypan
Archeolodzy polscy wobec nazizmu i stalinizmu
Prezentacja prac konserwatorskich i działań prewencyjnych zrealizowanych w ramach projektu Przeszłość Przyszłości Remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji konferencja naukowa
 
Modernizm i PRL
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Życie codzienne w PRL
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
Socrealizmy i modernizacje
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece