Nowości
Łempicka sztuka
Niech szyją! współczesna polska rzeźba uszyta Let them weave! contemporary polish sewn sculpture
Paryska lewica w stalinowskiej Warszawie wystawa współczesnej plastyki francuskiej w CBWA w 1952 roku
Verdammte Lust Kirche Korper Lust 2
Kenya Hara japońskie projektowanie graficzne Laureat Nagrody im Jana Lenicy 2020 graphic design from Japan Laureate of the Jan Lenica Award 2020
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Polscy malarze w Gruzji wystawa Tbilisi listopad 2001 Polish painters in Georgia exhibition November 2001
Henryka Justyńska Gruzja malarstwo Galeria Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Krakowie
Zygmunt Waliszewski
Niko Pirosmanaszvili 1862 1918 katalog wystawy Muzeum Narodowe w Warszawie październik 1968
Podróż na Wschód The journey to the East
 
Modernizm i PRL
Futerał o urządzaniu mieszkań w PRL u
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece